cz | sk | en

Služby

  • Finanční a strategické poradenství jak v podnikové sféře, tak soukromým majitelům při tvorbě a výběru strategií pro maximalizaci hodnoty kapitálových investic
  • Řízení procesů akvizic, fúzí a dalších firemních restrukturalizačních procesů
  • Poradenství při restrukturalizaci kapitálové struktury společností
  • Poradenství při získávání dluhového a akciového kapitálu na veřejných i neveřejných kapitálových trzích
  • Oceňování společností nebo jejich částí


Konkurenční výhody

Mezinárodní Rothschild & Co

Z pozice výhradního zástupce Rothschild & Co se podílíme na projektech této významné mezinárodní finanční instituce v České a Slovenské republice. Zároveň získáváme podporu pro naše klienty ze sítě Rothschild & Co v zahraničí.
Nadnárodní know-how

Přístup k know-how a kontaktům Rothschild & Co v celosvětovém měřítku s možností využití jejich bohatých zkušeností a uznávaných odborníků v zemích střední a východní Evropy, Ruska, Asie i dalších zemí.
Nezávislost

Naprostá nezávislost naší firmy a jejích řídících partnerů na finanční, průmyslové nebo bankovní skupině.
Profesionalita

Výkonní manažeři se opírají o svoje vlastní, skutečné a klienty ověřené dlouholeté zkušenosti z oblasti poradenské činnosti a služeb ve firemních financích.
Finanční stabilita

Stabilní finanční pozice společnosti je dána vyprofilovaným zaměřením činnosti, kdy kvalitu nebo rozsah poskytovaných služeb nemohou ovlivňovat výsledky z jiných oblastí podnikání.
Specializace

Orientace na výhradně poradenské
a manažerské služby umožňující vysoce profesionální přístup bez jakéhokoliv konfliktu zájmů. Firma nemá žádnou investiční, bankovní nebo podobnou činnost, která by mohla ovlivnit nezávislost její poradenské a manažerské činnosti pro klienty.
Domácí zastoupení na světové úrovni

Umožňujeme svým klientům komfort dostupnosti poradenské činnosti respektující nejvyšší mezinárodní kvalitativní standardy přímo na jejich domácím trhu.
Dlouhodobé vztahy

Stavíme na budování dlouhodobých vztahů
s klienty, které oslovujeme naší vizí nezávislého poradenství a analýz za účelem skutečné maximalizace akcionářské hodnoty.