• Alpha Medical

  • Sektor: zdravotnictví
  • Klient: Penta Investments
  • Rok: 2012
  • Cena transakce: důvěrná
  • CORPIN pod vedením Rothschild byl výhradním finančním poradcem skupiny Penta Investments při úspěšném prodeji jejích aktivit v oblasti humánní laboratorní diagnostiky ve střední Evropě, skupiny společností Alpha Medical.
  • Penta na přelomu let 2011/2012 přehodnotila svoje rozsáhlé investice v oblasti zdravotnictví a rozhodla se nabídnout investorům Alpha Medical, jako svůj nejvíce „maturovaný“ business v této oblasti. K realizaci kompetitivního tendru si Penta vybrala Rothschild/ CORPIN, zejména z důvodu rozsáhlých globálních zkušeností našeho partnera Rothschild v oblasti zdravotnictví, vč. specifických zkušeností v této specializované oblasti humánní laboratorní diagnostiky.
  • Výsledkem akcelerovaného prodejního procesu, který jsme s Rothschild organizovali, byly po důkladné přípravě (která zahrnovala také tzv. vendor due diligence) nabídky od investorů různého typu, které nakonec vyústily v prodej 100% skupiny Alpha Medical fondům ze skupiny MEP na sklonku roku 2012.
  • Úspěšné uzavření této transakce znamená pro našeho klienta Pentu nejen finanční zisk, ale také splnění daného strategického cíle – reorganizaci jejích zdravotnických aktivit a možnost koncentrace na investice s větším rozvojových potenciálem v této oblasti.
  • Tiskovou zprávu Penty k této transakci je možné prohlédnout zde.