• Europasta

  • Sektor: potravinářský průmysl
  • Klient: Europasta
  • Rok: 2008
  • Cena transakce: důvěrná
  • CORPIN poskytoval poradenství skupině Europasta B.V., přednímu středoevropskému výrobci těstovin, při prodeji podílu v pekárně Pekast holdingu Penam (skupina Agrofert) a následné akvizici těstárenské divize od společnosti Penam. Výsledkem této transakce bylo strategické posílení obou skupin v oborech, na které se zaměřují a prodej aktiv, která nepovažovaly za nosná pro svůj hlavní business.