• Europasta

  • Sektor: potravinářský průmysl
  • Klient: Europasta
  • Rok: 2010
  • Cena transakce: důvěrná
  • uzavření 50:50 joint-venture s soukromými potravinářskými podniky Gallo (Španělsko) a Cerealis (Portugalsko) formou prodeje poloviny z podílů každého z původních českých vlastníků těmto předním západoevropským výrobcům těstovin a dalších obilnatých produktů. Účelem transakce je posílit know-how Europasty v marketingu a vývoji nových produktů a společný akviziční růst v regionu střední a východní Evropy s cílem dosáhnout společně vedoucí pozice ve výrobě těstovin v tomto regionu.