• Finanční poradenství

  • Poskytujeme poradenské služby zaměřené na volbu vhodné finanční strategie – získávání prioritního a podřízeného dluhového kapitálu, vlastního kapitálu a dalších nástrojů strukturovaného financování.
  • Naše služby zahrnují především:
  • Poradenství při výběru optimální kapitálové struktury vzhledem k daným možnostem financování
  • Aktivní podporu během celého procesu financování
  • Přípravu marketingových materiálů
  • Poradenství k smluvním podmínkám a k vyjednávání transakční dokumentace