• GGE

  • Sektor: energetika
  • Klient: GGE a akcionáři společnosti
  • Rok: 2015
  • Cena: důvěrná
  • Infracapital, který je součástí M&G Investments a zabývá se investicemi do infrastruktury, získal 100% v slovenské energetické společnosti GGE a.s. („GGE”).
  • GGE působí v energetickém sektoru v regionech střední a jihovýchodní Evropy. Mezi hlavní aktivity GGE patří výroba a distribuce tepla a elektřiny, dodávka plynu a elektřiny a výstavba energetických zařízení. GGE provozuje několik energetických zdrojů s celkovou kapacitou 303MW, včetně nejmodernějšího s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla v Považské Bystrici, a distribučních sítí na Slovensku. Společnost má silnou pozici na slovenském trhu, působí ve stabilním regulatorně-právním prostředí a má před sebou významné růstové možnosti v rámci regionu. Více o GGE na www.gge.sk.
  • Infracapital a M&G Investments jsou součástí Prudential. Infracapital spravuje aktiva v celkové hodnotě více jak £ 2,4 miliard. Infracapital přistupuje k investicím s dlouhodobým záměrem, který je realizován skrze akvizice a aktivní management diverzifikovaného portfolio klíčových evropských aktiv. Mezi cílové sektory patří energetika, doprava, obnovitelné zdroje a komunikační infrastruktura.
  • CORPIN byl exkluzivním poradcem akcionářů GGE.
  • Tiskové prohlášení společnosti Infracapital naleznete zde.