• Hampden Investments

  • Sektor: telekomunikace
  • Klient: Hampden Investments
  • Rok: 2014
  • Cena: důvěrná
  • Macquarie European Infrastructure Fund 4 (MEIF4) získal 100 procent slovenské telekomunikační společnosti Towercom a.s. (Towercom). Towercom operuje portfolio 685 vysílacích věží a zajišťuje pokrytí televizním a radiovým signálem v celé Slovenské republice na základě dlouhodobých smluv. Společnost zároveň poskytuje satelitní přenosové služby pro většinu televizních společností a pronájem vysílacích věží mobilním operátorům.
  • MEIF4 je posledním ze skupiny evropských infrastrukturních fondů společnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). MIRA je největší světový manažer investic do infrastruktury spravující společnosti jménem penzijních fondů, pojišťoven, vlád a dalších dlouhodobých investorů. MEIF4 získal Towercom od Hampden Investments Limited.