• Herbacos-Bofarma

  • Sektor: farmaceutický průmysl
  • Klient: Herbacos-Bofarma
  • Rok: 2009
  • Cena transakce: 19 mil. Euro
  • CORPIN byl spolu s Rothschild poradcem společnosti Bochemie a.s. a dalších majitelů firmy Herbacos-Bofarma, s.r.o., při jejím prodeji italské farmaceutické firmě Recordati SpA.
  • Projekt byl zorganizován ze strany CORPIN a Rothschild v době nejhlubší ekonomické a finanční krize přelomu let 2008 a 2009 ve standardním kompetitivním prodejním procesu.