• Hamé

  • Sektor: FMCG
  • Klient: Nordic Partners
  • Rok: 2016
  • Cena transakce: 175 mil. Euro
  • Naši partneři z Rothschild, za podpory CORPIN, působili jako finanční poradci akcionářům Hamé v souvislosti s jejich plánovaným prodejem 100% podílu v Hamé koncernu Orkla, který patří mezi největší potravinářské firmy ve Skandinávii. Hamé je přední českou potravinářskou firmou.
  • Tato transakce byla výsledkem komplexního konkurenčního procesu, řízeného kolegy z Rothschild, za podpory CORPIN a partnerů Rothschild v Pobaltí, firmy Porta Finance. Prodej Hamé byl ovlivněn několika faktory, vč. probíhajících strategických a provozních změn u velkých evropských potravinářských konglomerátů, negativního tlaku na marže a růstu potravinářských firem v ČR a SR pocházející od maloobchodních řetězců a v neposlední řadě také významné depreciace ruského rublu, jelikož Hamé má vlastní výrobu a prodej v Rusku. Přes tyto výzvy byl prodej odsouhlasen na uspokojivé cenové úrovni.
  • Tato transakce zvýrazňuje důležitost generování zájmů o akvizice firem od velkých strategických investorů z daného oboru, jelikož tento typ investorů obvykle demonstruje větší transakční jistotu pro prodávajícího a dobré oceňovací měřítko. Zájem od strategických investorů je nejlépe generován v případě dobře připravených společností na prodej a v případě oslovení tohoto typu investorů vysoce důvěryhodným mezinárodním finančním poradcem.