• Alpha Medical

  • Sektor: zdravotnictví
  • Klient: Penta Investments
  • Rok: 2012
  • Cena transakcie: dôverná
  • CORPIN, pod vedením Rothschild, bol výhradným finančným poradcom skupiny Penta Investments pri úspešnom predaji jej aktivít v oblasti humánnej laboratórnej diagnostiky v strednej Európe, skupiny spoločností Alpha Medical.
  • Penta na prelome rokov 2011 / 2012 prehodnotila svoje rozsiahle investície v oblasti zdravotníctva a rozhodla sa ponúknuť investorom Alpha Medical, ako svoj najviac „maturovaný“ business v tejto oblasti. K realizácii kompetitívneho tendra si Penta vybrala Rothschild / CORPIN, najmä z dôvodu rozsiahlych globálnych skúseností nášho partnera Rothschild v oblasti zdravotníctva, vrátane špecifických skúseností v tejto špecializovanej oblasti humánnej laboratórnej diagnostiky.
  • Výsledkom akcelerujúceho predajného procesu, ktorý sme s Rothschild organizovali, boli po dôkladnej príprave (ktorá zahrňovala taktiež tzv. vendor due diligence) ponuky od investorov rôzneho typu, ktoré nakoniec vyústili v predaj 100% skupiny Alpha Medical fondom zo skupiny MEP na konci roku 2012.
  • Úspešné uzatvorenie tejto transakcie znamená pre nášho klienta Pentu nielen finančný zisk, ale taktiež splnenie daného strategického cieľa – reorganizáciu jej zdravotníckych aktivít a možnosť koncentrácie na investície s väčším rozvojovým potenciálom v tejto oblasti.
  • Tlačovú správu Penty k tejto transakcii je možné nájsť zde.