• ArcelorMittal Ostrava

  • Sektor: energetika
  • Klient: ArcelorMittal Ostrava
  • Rok: 2015
  • Cena: dôverná
  • Viac informácií o tejto transakcii je uvedených na nasledujúcej adrese.