• ASSA ABLOY

  • Sektor: spracovateľský priemysel
  • Klient: ASSA ABLOY
  • Rok: 2016
  • Cena transakcie: 17 mil. Eur
  • Rothschild s pomocou CORPIN pôsobil ako výhradný finančný poradca spoločnosti ASSA ABLOY pri predaji jej ucelenej divízie zaoberajúcej sa výrobou zámkových systémov pre automobilový priemysel (Car Lock Business) so sídlom v Týništi nad Orlicí s ďalšími výrobnými závodmi a prevádzkami v Nemecku, Mexiku, Číne a vo Švajčiarsku.
  • Car Lock Business, ktorý dosiahol v roku 2015 tržby 60 mil. Euro a zamestnáva približne 450 ľudí, bol predaný japonskému koncernu ALPHA Corporation po konkurenčnom dvojfázovom predajnom procese. Úspešný predaj divízie bol vyjednávaný v prostredí významných zmien u jej popredného zákazníka, veľkého európskeho automobilového koncernu.