• Benestra

  • Sektor: telekomunikácie
  • Klient: Benestra
  • Rok: 2016
  • Cena transakcie: neverejná
  • Rothschild s podporou CORPIN pôsobil ako výhradný finančný poradca akcionárov BENESTRA pri predaji 100% podielu v BENESTRA spoločnosti Sandberg Capital. Akcionári spoločnosti predstavovali konzorcium medzinárodných private equity firiem tvorené Innova Capital, Columbia Capital, HarbourVest Partners, M/C Partners, Oak Investment Partners a Bessemer Venture Partners.
  • BENESTRA, pôvodne GTS Slovakia, je celonárodný telekomunikačný operátor so zameraním na B2B, ktorý poskytuje komplexné portfólio hlasových, dátových, internetových a hostingových služieb. Spoločnosť vstúpila na slovenský trh v roku 1999 a od roku 2014 pôsobila pod značkou BENESTRA.
  • Predaj BENESTRA znamenal posledný krok v procese pre akcionárov spoločnosti, ktorí týmto uzavreli ich investície do skupiny GTS Central Europe, ktorá bola prevzatá Deutsche Telekom AG v roku 2014.