• Broker Consulting

  • Sektor: poisťovníctvo
  • Klient: Broker Consulting
  • Rok: 2013
  • Asistencia pri zaistení kapacity špecializovaného produktu životného poistenia na zahraničnom zaisťovacom trhu.