• Europasta

  • Sektor: potravinářský priemysel
  • Klient: Europasta
  • Rok: 2008
  • Cena transakcie: dôverná
  • CORPIN poskytoval poradenstvo skupine Europasta B.V., poprednému stredoeurópskemu výrobcovi cestovín, pri predaji podielu v pekárni Pekast holdingu Penam (skupina Agrofert) a následnej akvizícii cestárenskej divízie od spoločnosti Penam. Výsledkom tejto transakcie bolo strategické posilnenie obidvoch skupín v oboroch, na ktoré sa zameriavajú a predaj aktív, ktoré nepovažovali za nosné pre svoj hlavný biznis.