• Europasta

  • Sektor: potravinářský priemysel
  • Klient: Europasta
  • Rok: 2010
  • Cena transakcie: dôverná
  • Vytvorenie 50:50 joint-venture podniku so súkromnými potravinárskymi podnikmi Gallo (Španielsko) a Cerealis (Portugalsko) formou predaja polovice z podielov každého z pôvodných českých majiteľov týmto popredným západoeurópskym výrobcom cestovín a ďalších obilninových produktov. Účelom transakcie je posilniť know-how Europasty v marketingu a vývoji nových produktov, ako aj spoločný akvizičný rast v regióne strednej východnej Európy s cieľom spoločne dosiahnuť vedúce pozície vo výrobe cestovín v tomto regióne.