• Genesis Private Equity

  • Sektor: energetický priemysel
  • Klient: Genesis Private Equity
  • Rok: 2010
  • Cena transakcie: 149 mil. Kč
  • CORPIN bol poradcom Genesis Private Equity Fund pri predaji 100% podielu v spoločnosti JM-montáže spoločnosti GA Energo technik. Transakcia predstavuje ukončenie veľmi úspešnej investície fondu Genesis do časti Energetických strojární Brno. JM-Montáže umožní spoločnosti GA Energo technik výrazne rozšíriť svoj trhový podiel v oblasti výstavby a servisu všetkých druhov vedenia napätia v Českej republike. Nemecká spoločnosť GA Energo dosahuje obrat vo výške 3 mld. eur a je súčasťou Alpiq Holding, ktorý je kótovaný na švajčiarskej burze.
  • Genesis je spoločnosť spravujúca fondy rozvojového kapitálu investujúca v ČR a SR.