• Genesis Private Equity

  • Sektor: strojírenství
  • Klient: Genesis Private Equity
  • Rok: 2011
  • Cena transakcie: dôverná
  • CORPIN bol poradcom Genesis Private Equity Fund pri predaji jedného z piatich najväčších českých výrobcov nízkonapäťových rozvádzačov, spoločnosti ESB Rozvaděče. Novým vlastníkom spoločnosti ESB Rozvaděče sa stala spoločnosť ESB Elektro, a.s., ktorú pre tento účel založili súčasní a bývalí manažéri Energetických strojíren Brno, doplnení o externého oborového investora. V roku 2010 vykázali ESB Rozvaděče tržby vo výške 301 mil. Kč a prevádzkový zisk 15,4 mil. Kč.
  • Tranzakcia predstavuje ďalšie úspešné ukončenie investície fondu Genesis do časti Energetických strojíren Brno, ktoré fond kúpil v roku 2006. Výroba rozvádzačov, ktorá pôvodne spadala pod jednu z divízií Energetických strojíren, bola neskôr v októbri 2007 vyčlenená do samostatnej firmy ESB Rozvaděče, a.s.