• GGE

  • Sektor: energetika
  • Klient: GGE a akcionáři společnosti
  • Rok: 2015
  • Cena: dôverná
  • Infracapital, ktorý je súčasťou M&G Investments a zaoberá sa investíciami do infraštruktúry, získal 100% v slovenskej energetickej spoločnosti GGE a.s. („GGE“).
  • GGE pôsobí v energetickom sektore v regiónoch strednej a juhovýchodnej Európy. Medzi hlavné aktivity GGE patrí výroba a distribúcia tepla a elektriny, dodávka plynu a elektriny a výstavba energetických zariadení. GGE riadi viacero energetických zdrojov s celkovou kapacitou 303MW, vrátane najmodernejšieho zdroja s kombinovanou výrobou elektriny a tepla v Považskej Bystrici a distribučných sietí na Slovensku. Spoločnosť má silnú pozíciu na slovenskom trhu, pôsobí v stabilnom regulačnom a právom prostredí a má pred sebou významné rastové možnosti v rámci regiónu. Viac o GGE na www.gge.sk.
  • Infracapital a M&G Investments sú súčasťou Prudential. Infracapital spravuje aktíva v celkovej hodnote viac ako £ 2,4 miliardy. Infracapital pristupuje k investíciám s dlhodobým zámerom, ktorý je realizovaný prostredníctvom akvizícií a aktívneho manažmentu diverzifikovaného portfólia kľúčových európskych aktív. Medzi cieľové sektory patrí energetika, doprava, obnoviteľné zdroje a komunikačná infraštruktúra.
  • CORPIN bol exkluzívnym poradcom akcionárov GGE.
  • Tlačovú správu spoločnosti Infracapital nájdete zde.