• Hampden Investments

  • Sektor: telekomunikace
  • Klient: Hampden Investments
  • Rok: 2014
  • Cena: dôverná
  • Macquarie European Infrastructure Fund 4 (MEIF4) získal 100 percent slovenskej telekomunikačnej spoločnosti Towercom a.s. (Towercom). Towercom prevádzkuje portfólio 685 vysielacích veží a zabezpečuje pokrytie televíznym a rádiovým signálom v celej Slovenskej republike na základe dlhodobých zmlúv. Spoločnosť zároveň poskytuje satelitné prenosové služby pre väčšinu televíznych spoločností a prenájom vysielacích veží mobilným operátorom.
  • MEIF4 je posledným zo skupiny európskych infraštruktúrnych fondov spoločnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). MIRA je najväčší svetový manažér investícií do infraštruktúry spravujúci spoločnosti v mene penzijných fondov, poisťovní, vlád a ďalších dlhodobých investorov. MEIF4 získal Towercom od Hampden Investments Limited.