• Herbacos-Bofarma

  • Sektor: farmaceutický priemysel
  • Klient: Herbacos-Bofarma
  • Rok: 2009
  • Cena transakcie: 19 mil. Euro
  • CORPIN bol spolu s Rothschild poradcom spoločnosti Bochemie a.s. a ďalších majiteľov firmy Herbacos-Bofarma, s.r.o., pri jej predaji talianskej farmaceutickej firme Recordati SpA.
  • Projekt bol zorganizovaný zo strany CORPIN a Rothschild v dobe najhlbšej ekonomickej a finančnej krízy na prelome rokov 2008 a 2009 v štandardnom kompetitívnom predajnom procese.