• JAN CHMELÍK
 • Managing Partner
 • V oboru od roku 1995
 • Jan absolvoval Inštitút ekonomických štúdií Univerzity Karlovej v Prahe a má diplom z Corporate Finance z University of West London
 • Rád hrá tenis a trávi čas s rodinou
 • Pred založením spoločnosti CORPIN riadil nebo sa priamo účastnil na týchto transakciách:
 • 2004 - 2007 WOOD & Co: Ředitel, Investment Banking
Zobraziť detail
 • Poradenstvo MTG pri akvizícii 50% podielu v Balkan Media Group od Apace Media, spoločnosti kótovanej na alternatívnom trhu londýnskej burzy, za € 12 mil.
 • Niekoľko mandátov v oblasti fúzií a akvizícií, akciových kapitálových trhoch, ocenení a reštrukturalizácií pre Arcelor Mittal a ním vlastnenej spoločnosti v Českej republike
 • Poradenstvo MTG pri akvizícii 50% podielu v TV Prima, druhom najväčšom českom komerčnom televíznom kanále (€ 96 mil.)
 • Poradenstvo Telefonice pri € 2,75 mld. akvizícii 51,1% podielu v Českom telecome v privatizačnom procese a následnej verejnej ponuke kúpy akcií, prostredníctvom ktorej Telefonica zvýšila svoj podiel v Českom telecome za € 910 mil. na 69,4%
 • Historicky prvé české IPO – Zentiva (€ 174 mil.) a niekoľko následných transakcií, prostredníctvom ktorých Warburg Pincus znižoval svoj podiel v spoločnosti Zentiva
 • 1998 – 2003 HSBC Investment Banking, Praha: Manažér
Zobraziť detail
 • Poradenstvo slovenskej vláde pri privatizácii 49% podielu v spoločnosti Stredoslovenská energetika predajom EdF (€ 160 mil.)
 • Poradenstvo LNM Holding pri akvizícii štátneho podielu v Nové huti, najväčšej českej hutníckej spoločnosti (€207 mil.)
 • Poradenstvo českej vláde pri privatizácii 63% podielu v spoločnosti Unipetrol, najväčšej českej spoločnosti pôsobiacej v oblasti rafinérskeho a petrochemického priemyslu
 • Poradenstvo DBG pri predaji 100% podielu v spoločnosti Czech On Line, najväčšieho českého poskytovateľa internetových služieb spoločnosti Telekom Austria za $220 mil.
 • Poradenstvo Seco Tools, dcérskej spoločnosti Sandviku, pri akvizícii významnej časti spoločnosti Pramet Šumperk
 • Poradenstvo IPS pri akvizícii spoločnosti Dopravní Stavby Holding
 • 1995 – 1998 EEIP, Praha: služby investičného bankovníctva, lokálny partner WestLB Panmure
Zobraziť detail
 • Poradenstvo AERO Holdingu pri predaji spoločnosti WALTER, výrobcu turbovrtuľových leteckých motorov spoločnosti Novus Holding
 • Poradenstvo AERO Holdingu a Konsolidačnej banke pri predaji spoločnosti LET Kunovice, výrobcu malých turbovrtuľových dopravných lietadiel
 • Poradenstvo Fondu národného majetku pri privatizáciách okrem iného týchto spoločností:
  • Ateliéry Zlín, druhého najväčšieho českého filmového štúdia, spoločnosti BONTON
  • Technoplast Chropyně, druhého najväčšieho českého výrobcu plastov
  • Olšanské papírny, tretej najväčšej českej papierenskej spoločnosti
  • Pražské papírny