• JIŘÍ HÁK
 • Managing Partner
 • V oboru od roku 1994
 • Jiří absolvoval VŠE v Prahe v roku 1995
 • Rád cestuje, trávi čas s rodinou a chodí do fitness
 • Pred založením spoločnosti CORPIN riadil nebo sa priamo účastnil na týchto transakciách:
 • 2003 - 2007 PPF a.s.: Externý poradca a neskôr Riaditeľ pre fúzie a akvizície
Zobraziť detail
 • Akvizícia podielu v banke NOMOS (Rusko)
 • Čiastočný predaj Českej Poisťovne skupine Generali a formovanie regionálnej joint-venture medzi PPF a Generali v poisťovníctve v strednej a východnej Európe*
 • Predaj eBanky skupine Raiffeisen
 • Predaj minoritného podielu Českej Poisťovne v stavebnej sporiteľni Modrá pyramida Komerční banke
 • Predaj ČP Leasing skupine Credit Agricole
 • Nákup portfólia životných poistiek od poisťovne QBE Slovakia Českou Poisťovňou Slovensko
 • Vstup skupiny Home Credit na Ukrajinu formou dvoch nezávislých akvizícií: (i) Agrobank a (ii) PrivatKredit, sprostredkovateľa spotrebiteľských úverov
 • Vstup skupiny Home Credit do Bieloruska, formou akvizície menšej banky Lorobank
 • Akvizícia ABN AMRO Penzijného fondu Českou Poisťovňou
 • *Túto transakciu pán Hák spoluriadil, ako jeden zo 4 členov tzv. Steering Committee transakcie
 • 1998 - 2002 ABN AMRO, Londýn: Assistant Director
Zobraziť detail
 • Poradenstvo poisťovni Generali pri zamýšľanej akvizícii životnej poisťovne
 • Akvizícia lisabonskej burzy burzovou organizáciou Euronext
 • Nákup britskej leasingovej firmy Dial firmou ABN AMRO Lease Holding od Barclays Bank
 • Predaj kanadskej dcérskej spoločnosti francúzskej vzájomnej poisťovne Groupama britskej poisťovni pôsobiacej pod dnešným názvom Aviva
 • Akvizícia 2. najväčšej slovenskej banky VÚB talianskou bankovou skupinou INTESA