• KAREL BUREŠ
  • Managing Partner
  • V odbore od roku 1993
  • Karel absolvoval ČVUT, Strojnícku fakultu, odbor Ekonomika a riadenie
  • Rád cestuje, trávi čas s rodinou a chodí do fitnes
  • Pracovné skúsenosti pred nástupom do CORPIN zahŕňajú:
  • 2014-2018 Česká exportná banka, a.s.: generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
  • 1997-2011 HSBC Bank Česká a Slovenská republika, Ruská federácia: Head of Treasury, CEO / Country Manager / Head of Commercial Banking
  • 1995-1997 BNP-Dresdner Bank ČR: Head of Treasury Sales
  • 1993-1995 Českomoravská záručná a rozvojová banka, a.s.: Investment Banking Manager
  • 1993-1993 ČSOB: Junior Relationship Manager