• Kordárna

  • Sektor: textilný a automobilový priemysel
  • Klient: Jet Investment a ďalší akcionári
  • Rok: 2018
  • Cena transakcie: dôverná
  • Rothschild & Co a CORPIN pôsobili ako výhradný finančný poradca pre skupinu akcionárov, vedenú partnermi brnenskej private equity spoločnosti Jet Investment, pri spoločnom predaji 100% podielu v spoločnosti KORDÁRNA Plus a.s. ("Kordárna") v Českej a Slovenskej republike spoločnosti Indorama Ventures Public Company Limited ("Indorama").
  • Kordárna je popredným európskym výrobcom kordových a ďalších technických tkanín predovšetkým pre automobilový priemysel a dopravné pásy. Pred transakciou bola Kordárna jediným nezávislým výrobcom tohto druhu v Európe. Kordové tkaniny pre pneumatiky predstavujú približne 75 % tržieb Kordárny. Spoločnosť Kordárna má širokú základňu zákazníkov a dlhoročné vzťahy s významnými svetovými výrobcami pneumatík a je strategicky umiestnená v centre európskeho automobilového priemyslu. Výrobky sa dodávajú zákazníkom vo viac ako 15 krajinách Európy, Severnej Ameriky, Južnej Ameriky a Ázie (www.kordarna.cz).
  • Spoločnosť Indorama, kótovaná v Thajsku, je jedným z popredných svetových výrobcov petrochemických výrobkov so zákazníkmi v celej Afrike, Ázii, Európe a Severnej Amerike. Portfólio spoločnosti zahŕňa produkty a kategórie s vysokou pridanou hodnotou polymérov, vlákien a spotrebiteľských obalov, ktoré sú selektívne integrované s vlastnou výrobou etylénoxidu/ glykolov a PTA. Spoločnosť Indorama dodáva výrobky do hlavných sektorov rýchloobrátkového spotrebného tovaru a automobilového priemyslu v oblasti nápojov, hygieny, osobnej starostlivosti, pneumatík a bezpečnostných segmentov. Spoločnosť Indorama Ventures má približne 15 000 zamestnancov na celom svete a konsolidované tržby vo výške US$8,4 mld. v roku 2017 (www.indoramaventures.com).
  • Proces predaja bol riadený ako vysoko konkurenčný, medzinárodný a viacstupňový tender, ktorý zabezpečil maximalizáciu cien a zjednodušenie vyjednávania zmluvných podmienok.