• Hamé

  • Sektor: FMCG
  • Klient: Nordic Partners
  • Rok: 2016
  • Cena transakcie: 175 mil. Euro
  • Naši partneri z Rothschild, za podpory CORPIN, pôsobili ako finanční poradcovia akcionárom Hamé v súvislosti s plánovaným predajom 100% podielu v Hamé koncernu Orkla, ktorý patrí medzi najväčšie potravinárske firmy v Škandinávii. Hamé je poprednou českou potravinárskou firmou.
  • Táto transakcia bola výsledkom komplexného, konkurenčného procesu, riadeného kolegami z Rothschild, za podpory CORPIN a partnerov Rothschild z Pobaltia, firmy Porta Finance. Predaj Hamé bol ovplyvnený niekoľkými faktormi, vrátane prebiehajúcich strategických a prevádzkových zmien vo veľkých európskych potravinárskych konglomerátoch, negatívneho tlaku na marže a rast potravinárskych firiem v ČR a SR, pochádzajúci od maloobchodných reťazcov a v neposlednej rade tiež významnej devalvácie ruského rubla, nakoľko Hamé má vlastnú výrobu a predaj v Rusku. Napriek týmto výzvam bol predaj odsúhlasený na uspokojivej cenovej úrovni.
  • Táto transakcia zvýrazňuje dôležitosť generovania záujmov o akvizície firiem zo strany veľkých strategických investorov z daného oboru, nakoľko tento typ investorov obvykle demonštruje väčšiu transakčnú istotu pre predávajúceho a dobré oceňovacie porovnania. Záujem zo strany strategických investorov je najlepšie generovaný v prípade dobre pripravených spoločností na predaj a v prípade oslovenia tohoto typu investorov vysoko dôveryhodným medzinárodným finančným poradcom.