reference
 • RIO Media

 • Sektor: telekomunikácie
 • Klient: ARGUS Capital
 • Rok: 2017
 • Cena transakcie: dôverná
 • CORPIN, za podpory Rothschild & Co., pôsobila ako výhradný finančný poradca spoločnosti ARGUS Capital pri predaji spoločnosti RIO Media spoločnosti Kaprain Industrial Holding Limited.
 • RIO Media je tretím najväčším českým poskytovateľom internetových, televíznych a hlasových služieb pre retailových a firemných zákazníkov. RIO Media svojou optickou sieťou pokrýva viac než 30 miest a 110 tisíc domácností a ďalších 60 tisíc domácností bezdrôtovo. Spoločnosť bola založená v roku 2008 spoločnosťou ARGUS Capital prostredníctvom akvizície šiestich spoločností, ktoré boli následne plne integrované do jedného subjektu.
 • Spoločnosť ARGUS Capital bola založená v roku 1998 a stala sa jednou z prvých private equity spoločností pôsobiacich v strednej a východnej Európe. S celkovými prostriedkami presahujúcimi 400 miliónov EUR vo svojich dvoch fondoch ARGUS investoval do 18 spoločností, vrátane niekoľkých úspešných investícií v Českej republike, zahrňujúcich napríklad poskytovateľa rýchleho internetu RIO Media, komerčnú tlačiareň Svoboda Press alebo sieť multikín Palace Cinemas.
 • Kaprain Industrial Holding je investičná skupina založená v roku 2013 Karlom Pražákom. Od svojho založenia sa spoločnosť Kaprain zamerala na tri kľúčové investičné oblasti: priemysel, nehnuteľnosti a finančné služby. Akvizícia RIO Media posilňuje pozíciu spoločnosti Kaprain medzi českými poskytovateľmi internetu a televízie. Kaprain už vlastní iného významného poskytovateľa: Nej.cz.
 • Proces predaja bol nami vedený ako vysoko konkurenčné, medzinárodné a niekoľko stupňové výberové konanie, ktoré zabezpečilo maximalizáciu ceny a zjednodušenie vyjednávania právnych podmienok.
 • Transakcia zároveň potvrdzuje vedúcu pozíciu spoločnosti CORPIN / Rothschild & Co. v poradenstve v sektore TMT (Technológie, Médiá, Telekomunikácie) v Českej a Slovenskej republike. Príklady našich posledných TMT mandátov zahŕňajú Slevomat, Benestra, Invia, Towercom, Communicorp a Skylink.