reference
  • Slevomat Group

  • Sektor: ecommerce
  • Klient: Enern, Miton a akcionári Slevomat Group
  • Rok: 2017
  • Cena transakcie: dôverná
  • CORPIN bol za podpory Rothschild výhradným finančným poradcom spoločnostiam Enern, Miton a akcionárom pri predaji skupiny Slevomat anglickej skupine Secret Escapes Ltd., predstavujúc tretiu najväčšiu e-commerce transakciu v Českej republike. Spoločnosť Secret Escapes je v súčasnosti stopercentným vlastníkom českého Slevomat.cz, slovenského Zlavomat.sk i českého agregátora zliav Skrz.cz.
  • Slevomat založil v roku 2010 Tomáš Čupr s Romanou Sudovou a Petrom Bartošom. Do spoločnosti následne majetkovo vstúpila investičná skupina Miton, v roku 2011 potom skupina Enern a In-Bridge. Skupina Slevomat od roku 2010 prešla búrlivým rastom, od počiatkov inspirovaných servermi zabezpečujúcimi skupinové zľavy v USA, až po dnešnú podobu, ponúkajúc inšpiráciu a zážitky v oblasti cestovania, zábavy, osobných služieb a špeciálneho tovaru. V roku 2016 skupina sprostredkovala zážitky a služby za takmer 2 miliardy Kč a denná návštevnosť sa pohybovala medzi 200 až 300 tisícami užívateľov.
  • Proces predaja bol nami vedený ako vysoko konkurenčný, medzinárodný, viackolový tender, ktorý zabezpečil maximalizáciu ceny a zjednodušenie vyjednávania zmluvných podmienok. Dôležitým prvkom úspechu bolo taktiež zabezpečenie tzv. Vendor Due Diligence reportov pred nezáväznými ponukami pred-vybraným investorom a kvalitná manažerská prezentácia.
  • Secret Escapes je jeden z popredných svetových predajcov luxusných dovoleniek na internetu, ktorý svojím členom ponúka exkluzívne ceny vo vybraných luxusných hoteloch. Skupina bola založená v roku 2011 vo Veľkej Británii a v dobe uzavretia transakcie pôsobila na 21 trhoch v Európe, Severnej Amerike a Ázii. Do Secret Escapes investoval celý rad významných investorov, vrátane Google Ventures, Index Ventures a mnoho ďalších.