• VARS Brno

  • Sektor: IT
  • Klient: VARS Brno
  • Rok: 2014
  • CORPIN bol poradcom Doc. Ing. Tomáša Minibergera CSc., pri predaji 70% spoločnosti VARS Brno skupine VINCI Energies. Pán Miniberger spoločnosť založil na základe privatizovanej entity rovnakého názvu so svojou manželkou na začiatku 90. rokov a spoločnosť sa vyvinula ako progresívna IT firma, ktorá na základe špičkovej expertízy v oblasti GIS a CAD technológií vyrástla postupne na najväčšiu českú expertnú firmu v oblasti technológií ITS (Intelligent Transport Systems) ako aj v oblasti businessu Big Data, a to projektami digitalizácie správy verejnej dopravnej infraštruktúry.
  • 30% VARSu sa previedlo na spoločnosť pod kontrolou syna pána Minibergera, ktorý už mnoho rokov vykonával funkciu výkonného riaditeľa. CORPIN viedol práce pri nastavení celkovej štruktúry transakcie, minoritných práv nového držiteľa 30% a nastavení možnosti motivačného predaja zvyšného podielu skupine VINCI Energies.
  • VINCI Energies ako vhodný investor vzišiel z medzinárodného výberového konania a vyjednávaní s rôznymi strategickými investormi pod vedením CORPIN.
  • Spoločná tlačová správa o transakcii je uvedená zde.