• Walmark

  • Sektor: farmaceutický priemysel
  • Klient: ATERNUS
  • Rok: 2015
  • Cena transakcie: dôverná
  • CORPIN pôsobil ako výhradný finančný poradca spoločnosti ATERNUS a jej akcionárov, zakladateľov spoločnosti WALMARK, a.s. pri predaji ich zostávajúceho podielu 50% hlasovacích práv vo WALMARKu do vlastníctva majiteľa druhých 50%, fondu riadenému Mid Europa Partners („MEP“), ktorá patrí medzi najväčšie investičné fondy západného typu, pôsobiaca výlučne v strednej a východnej Európe.
  • Tento druhý mandát od rovnakého klienta nasleduje po prvom mandáte, zakončenom úspešným predajom a zriadením 50/50 joint venture s MEP v decembri 2012.
  • Po takmer troch rokoch spolupráce s MEP, sa zakladatelia WALMARKu rozhodli venovať iným investičným a životným príležitostiam, a preto po komplexných jednaniach došlo k uzavretiu tejto významnej transakcie. Viac informácií možno nájsť v tlačovej správe tu.