• Zentiva

  • Sektor: farmaceutický priemysel
  • Klient: Zentiva
  • Rok: 2009
  • Cena transakcie: 2.3 mld. Euro
  • Pod vedením Rothschild CORPIN poskytoval poradenské služby nezávislým, neexekutívnym riaditeľom spoločnosti ZENTIVA N.V. v súvislosti s ponukami prevzatia, ktoré boli uskutočnené v roku 2008 a ktoré vyvrcholili prevzatím spoločnosti zo strany koncernu Sanofi-Aventis.
  • Táto transakcia bola unikátna na českom kapitálovom trhu, pretože bola prvou skutočnou trhovou ponukou prevzatia uskutočnenou na veľkú firmu, kótovanú na pražskej burze a zároveň prvou, ktorá bola riadená novelizovaným českým zákonom o podnikaní na kapitálovom trhu. Prevzatie Zentivy spoločnosťou Sanofi-Aventis bolo prehlásené tranzakciou roka podľa Emea Finance.