cz | sk | en

Partneri

Odbornosť a profesionalita CORPIN v obore corporate finance je založená najmä na skúsenostiach jej riadiacich partnerov:

Jiří Hák

Jiří Hák
 • 2003 - 2007 PPF a.s., Praha: Externý poradca a neskôr Riaditeľ pre fúzie a akvizície
  rozbalitrozbalit
  Vybrané transakcie, ktoré riadil Jiří Hák:
  • Akvizícia podielu v banke NOMOS (Rusko)
  • Čiastočný predaj Českej Poisťovne skupine Generali a formovanie regionálnej joint-venture medzi PPF a Generali v poisťovníctve v strednej a východnej Európe
   (1)
  • Predaj eBanky skupine Raiffeisen
  • Predaj minoritného podielu Českej Poisťovne v stavebnej sporiteľni
   Modrá pyramida Komerční banke
  • Predaj ČP Leasing skupine Credit Agricole
  • Nákup portfólia životných poistiek od poisťovne QBE Slovakia
   Českou Poisťovňou Slovensko
  • Vstup skupiny Home Credit na Ukrajinu formou dvoch nezávislých akvizícií:
   (i) banky Agrobank a (ii) PrivatKredit, sprostredkovateľa spotrebiteľských úverov
  • Vstup skupiny Home Credit do Bieloruska, formou akvizície menšej banky Lorobank
  • Akvizícia ABN AMRO Penzijného fondu Českou Poisťovňou
  1
    Túto transakciu pán Hák spoluriadil, ako jeden zo 4 členov tzv. Steering Committee transakcie
 • 1998 - 2002 ABN AMRO, Londýn: Zástupca riaditeľa (Assistant Director)
  rozbalitrozbalit
  Vybrané transakcie, na ktorých sa významne podieľal Jiří Hák:
  • Poradenstvo poisťovni Generali pri zamýšľanej akvizícii životnej poisťovne
   v Španielsku
  • Akvizícia lisabonskej burzy burzovou organizáciou Euronext
  • Nákup britskej leasingovej firmy Dial firmou ABN AMRO Lease Holding
   od Barclays Bank
  • Predaj kanadskej dcérskej spoločnosti francúzskej vzájomnej poisťovne Groupama britskej poisťovni pôsobiacej pod dnešným názvom Aviva
  • Akvizícia 2. najväčšej slovenskej banky VÚB talianskou bankovou skupinou INTESA

Jan Chmelík

Jan Chmelík
 • 2004 - 2007 WOOD & Co: Riaditeľ, Investment Banking
  rozbalitrozbalit
  Vybrané transakcie, ktoré riadil Jan Chmelík:
  • Poradenstvo MTG pri akvizícii 50% podielu v Balkan Media Group od Apace Media, spoločnosti kótovanej na alternatívnom trhu londýnskej burzy, za € 12 mil.
  • Niekoľko mandátov v oblasti fúzií a akvizícií, akciových kapitálových trhoch, ocenení a reštrukturalizácií pre Arcelor Mittal a ním vlastnenej spoločnosti v Českej republike
  • Poradenstvo MTG pri akvizícii 50% podielu v TV Prima, druhom najväčšom českom komerčnom televíznom kanále (€ 96 mil.)
  • Poradenstvo Telefonice pri € 2,75 mld. akvizícii 51,1% podielu v Českom telecome v privatizačnom procese a následnej verejnej ponuke kúpy akcií, prostredníctvom ktorej Telefonica zvýšila svoj podiel v Českom telecome za € 910 mil. na 69,4%
  • Historicky prvé české IPO – Zentiva (€ 174 mil.) a niekoľko následných transakcií, prostredníctvom ktorých Warburg Pincus znižoval svoj podiel
   v spoločnosti Zentiva
 • 1998 – 2003 HSBC Investment Banking, Praha: Manažér
  rozbalitrozbalit
  Vybrané transakcie, na ktorých sa významne podieľal Jan Chmelík:
  • Poradenstvo slovenskej vláde pri privatizácii 49% podielu v spoločnosti Stredoslovenská energetika predajom EdF (€ 160 mil.)
  • Poradenstvo LNM Holding pri akvizícii štátneho podielu v Nové huti, najväčšej českej hutníckej spoločnosti (€ 207 mil.)
  • Poradenstvo českej vláde pri privatizácii 63% podielu v spoločnosti Unipetrol,, najväčšej českej spoločnosti pôsobiacej v oblasti rafinérskeho a petrochemického priemyslu
  • Poradenstvo DBG pri predaji 100% podielu v spoločnosti Czech On Line , najväčšieho českého poskytovateľa internetových služieb spoločnosti Telekom Austria za $ 220 mil.
  • Poradenstvo Seco Tools, dcérskej spoločnosti Sandviku, pri akvizícii významnej časti spoločnosti Pramet Šumperk
  • Poradenstvo IPS pri akvizícii spoločnosti Dopravní Stavby Holding
 • 1995 – 1998 EEIP, Praha: služby investičného bankovníctva, lokálny partner WestLB Panmure
  rozbalitrozbalit
  Vybrané transakcie, na ktorých sa významne podieľal Jan Chmelík:
  • Poradenstvo AERO Holdingu pri predaji spoločnosti WALTER, výrobcu turbovrtuľových leteckých motorov spoločnosti Novus Holding
  • Poradenstvo AERO Holdingu a Konsolidačnej banke pri predaji spoločnosti LET Kunovice, výrobcu malých turbovrtuľových dopravných lietadiel
  • Poradenstvo Fondu národného majetku pri privatizáciách okrem iného týchto spoločností:
   • Ateliéry Zlín, druhého najväčšieho českého filmového štúdia, spoločnosti BONTON
   • Technoplast Chropyně, druhého najväčšieho českého výrobcu plastov
   • Olšanské papírny, tretej najväčšej českej papierenskej spoločnosti
   • Pražské papírny