cz | sk | en

ROTHSCHILD & CO

Rothschild & Co je globálna a rodinne riadená skupina poskytujúca M&A, strategické a finančné poradenstvo ako aj riešenia v oblasti investičného poradenstva a správy majetku pre veľké inštitúcie, rodiny, jednotlivcov i vlády a to celosvetovo. Divízia globálneho poradenstva je vysoko expertná a nezávislá, čím napomáha svojim klientom v dosahovaní ich cieľov. Disponuje taktiež hlbokými znalosťami finančných trhov, veľkým počtom transakcií, kde pôsobí v roli poradcu a má vybudovanú jedinečnú sieť odvetvových a finančných špecialistov v 40 krajinách, čím poskytuje svojim klientom komplexný servis.

Rodinne riadená a nezávislá skupina Rothschild & Co zdieľa so spoločnosťou CORPIN svoje základné princípy, a tým sa odlišuje od ostatných spoločností pôsobiacich v oblasti firemných financií.

Bližšie informácie o Rothschild & Co získate na www.rothschild.com

História pôsobenia rodiny Rothschild na českom a slovenskom trhu

Pôsobenie rodiny Rothschild v regióne sa datuje k prvému významnému počinu, a to k získaniu Vítkovických železiarní v roku 1842. Potom nasledovala celá rada finančných investícií, mnoho ich bolo spojených s rozvojom Severnej železnice cisára Ferdinanda, na ktorú získali Rothschild koncesiu v roku 1832. Od počiatku 90. rokov minulého storočia sú aktivity globálneho poradenstva Rothschild späté s prvými privatizáciami, fúziami a akvizíciami naprieč rôznymi sektormi vo finančných službách, telekomunikáciách, médiách a technológiách, tak aj v službách, zdravotníctve a širšej infraštruktúre.