cz | sk | en

Služby

  • Finančné a strategické poradenstvo ako v podnikovej sfére, tak súkromným majiteľom pri tvorbe a výbere stratégií pre maximalizáciu hodnoty kapitálových investícií
  • Riadenie procesov akvizícií, fúzií a ďalších firemných reštrukturalizačných procesov
  • Poradenstvo pri reštrukturalizáciách kapitálovej štruktúry spoločností
  • Poradenstvo pri získavaní dlhového a akciového kapitálu na verejných i neverejných kapitálových trhoch
  • Oceňovanie spoločností alebo ich častí

Konkurenčné výhody

Medzinárodný Rothschild & Co

Z pozície výhradného zástupcu Rothschild & Co sa podieľame na projektoch tejto významnej medzinárodnej finančnej inštitúcie v Českej a Slovenskej republike. Zároveň získavame podporu pre našich klientov zo siete Rothschild & Co v zahraničí.
Nadnárodné know-how

Prístup k know-how a kontaktom Rothschild & Co v celosvetovom meradle s možnosťou využitia ich bohatých skúseností a uznávaných odborníkov v krajinách strednej a východnej Európy, Ruska, Ázie a ďalších krajinách.
Nezávislosť

Úplná nezávislosť našej firmy a jej riadiacich partnerov na finančnej, priemyselnej či bankovej skupine.
Profesionalita

Výkonný manažéri sa opierajú o svoje vlastné, skutočné a klientami overené dlhoročné skúsenosti z oblasti poradenských činností a služieb vo firemných financiách.
Finančná stabilita

Stabilná finančná pozícia spoločnosti je daná vyprofilovaným zameraním činnosti, kde kvalitu alebo rozsah poskytovaných služieb nemôžu ovplyvňovať výsledky z iných oblastí podnikania.
Špecializácia

Orientácia na čisto poradenské a manažérske služby umožňuje vysoko profesionálny prístup bez akéhokoľvek konfliktu zájmov. Firma nemá žiadnu investičnú, bankovú alebo podobnú činnosť, ktorá by mohla ovplyvniť nezávislosť jej poradenskej a manažérskej činnosti pre klientov.
Domáce zastúpenie na svetovej úrovni

Umožňujeme svojim klientom komfort dostupnosti poradenskej činnosti rešpektujúcej najvyššie medzinárodné kvalitatívne štandardy priamo na ich domácom trhu.
Dlhodobé vzťahy

Staviame na budovaní dlhodobých vzťahov s klientmi, ktorých oslovujeme našou víziou nezávislého poradenstva a analýz za účelom skutočnej maximalizácie akcionárskej hodnoty.