• VARS Brno

  • Sektor: IT
  • Klient: VARS Brno
  • Rok: 2014
  • CORPIN byl poradcem Doc. Ing. Tomáše Minibergera CSc., při prodeji 70% společnosti VARS Brno skupině VINCI Energies. Pan Miniberger společnost založil se svojí manželkou na základě privatizované entity stejného jména na začátku 90. let jako progresivní IT firmu, která na základě špičkové expertizy v oblasti GIS a CAD technologií vyrostla postupně do největší české expertní firmy v oblasti technologií ITS (Intelligent Transport Systems) a do oblasti businessu tzv. Big Data, přes projekty digitalizace správy veřejné dopravní infrastruktury.
  • 30% VARSu bylo převedeno na společnost pod kontrolou syna pana Minibergera, který už řadu let vykonával funkci výkonného ředitele. CORPIN vedl práce při nastavení celkové struktury transakce, minoritních práv nového držitele 30% a nastavení možnosti motivačního prodeje zbylého podílu skupině VINCI Energies.
  • Nalezení VINCI Energies jako vhodného investora předcházelo mezinárodní výběrové řízení a vyjednávání s různými strategickými investory pod vedením CORPIN.
  • Tisková zpráva o transakci je uvedena zde.