• Walmark

  • Sektor: farmaceutický průmysl
  • Klient: Walmark
  • Rok: 2012
  • Cena transakce: důvěrná
  • CORPIN společně s partnery z Rothschild byl výhradním finančním poradcem společnosti WALMARK, a.s. a jejích akcionářů, českých fyzických osob, při procesu rozhodování o budoucím strategickém směřování společnosti. V rámci této strategie vedla společnost za naší asistence jednání s různými možnými strategickými a finančními partnery, která v roce 2012 vyústila v částečný majetkový vstup do WALMARKu jedním z největších finančních investorů působících na trzích střední a východní Evropy, MEP.
  • Partnerství mezi zakládajícími akcionáři WALMARKu a MEP má společnost posunout na další rozvojový stupeň kombinací nového kapitálu, zkušeností MEP s řízením velkých podniků a nových pohledů na správu společnosti a její tržní strategii, při zachování její podnikatelské kultury. Cílem je maximalizovat hodnotu společnosti za několik let s cílem poskytnout všem akcionářům možnost optimálního exitu anebo naopak možnosti změněnou firmu od partnerů odkoupit.
  • CORPIN hrál klíčovou úlohu při všech fázích práce na tomto projektu, zejména při vyjednávání konkrétních podmínek majetkového vstupu MEP do WALMARKu, při due diligence a při jednáních s dalšími investory, kteří se o transakci s WALMARKem zajímali také.
  • Tiskovou zprávu WALMARKu k této přelomové události v historii společnosti naleznete zde.