• Walmark

  • Sektor: farmaceutický průmysl
  • Klient: ATERNUS
  • Rok: 2015
  • Cena transakce: důvěrná
  • CORPIN působil jako výhradní finanční poradce společnosti ATERNUS a jejích akcionářů, zakladatelů společnosti WALMARK, a.s., při jejich prodeji zbylého podílu 50% hlasovacích práv ve WALMARKu do vlastnictví majitele druhých 50%, fondu řízeném Mid Europa Partners (“MEP”), která patří mezi největší investiční fondy západního typu, působící výlučně ve střední a východní Evropě.
  • Tento druhý mandát od stejného klienta následuje po prvním mandátu, zakončeným úspěšným prodejem a zřízením 50/50 joint-venture s MEP v prosinci 2012.
  • Po téměř 3 letech spolupráce s MEP, se zakladatelé WALMARKu rozhodli věnovat jiným investičním a životním příležitostem, a proto po komplexních jednáních došlo k uzavření této významné transakce. Více lze nalézt v tiskové zprávě zde.